aska_logo_grafisktelement_vertical-2
ASKA 1.11 - 1.12

ASKA is diffused sight pacing the tiniest shift. A vibrating still life, or a soundimage who thinks she is an airborne stain whilst the sky lowers its guard. Feather-light darkness for those who fancy an illusion and do not fear unaffected fine print travelling.

ASKA premieres November 1, and is also performed 2, 15, 16, 29, 30 at 19.00-19.45
diffused ashes for and with selected groups November 12, 13, 26, 27

ASHES TO SOUND music event November 17 at 17.00-20.00 with:

ASHER TUIL (US) – listen to a sample and read more here
ILPO VÄISÄNEN (FI) – listen to a sample
YOANN DURANT (FR)

ASHES TO SOUND artist’s bios are available here

ASKA is made of several overlapping parts with various titles: the installations flat haze & pending sky, the low-key intervention one side only, the performance ASKA, the for selected groups specially designed installation/performance/workshop diffused ashes, and the concert ASHES TO SOUND. All are presented in the HALL in Farsta.

CREDITS

ASKA & diffused ashes
By Cristina Caprioli
By and with Louise Perming and Oskar Landström
Music Pan Sonic
Soundscape Yoann Durant
Lights Thomas Zamolo
Careful observer pavleheidler
A special thank you to Alessandro Cortini and GoneWest

ASHES TO SOUND
Music event with Asher Tuil, Yoann Durant and Ilpo Väisänen

ASKA is a ccap production funded by Region Stockholm, Swedish Arts Council and the City Council of Stockholm.

ASKA är diffus utsikt med finfördelade steg. Ett vibrerande stilleben, eller en ljudbild vari formen tror sig vara en luftburen fläck medan rummet sänker sitt garde. Fjunlätt svärta för den som fascineras av en synvilla och inte räds det finstilta oförställda.

ASKA har premiär 1 november och spelas även 2, 15, 16, 29, 30 november kl. 19.00-19.45
utspridd aska för och med utvalda grupper 12, 13, 26, 27 november

ASHES TO SOUND konsert den 17 november kl. 17.00-20.00 med:

ASHER TUIL (US) – provlyssna här och läs mer här
ILPO VÄISÄNEN (FI) – provlyssna här
YOANN DURANT (FR)

ASHES TO SOUND medverkande biografier finns här

ASKA består av flera överlappande delar med varierande titlar: de rumsliga installationerna tråddimma & nedsänkt utsikt, det lågmälda inslaget endast en sida, föreställningen ASKA, den för utvalda grupper speciellt utformade installationen/föreställningen/workshoppen utspridd aska och konserten ASHES TO SOUND. Samtliga presenteras i HALLEN i Farsta.

KREDITERING

ASKA & utspridd aska
Av Cristina Caprioli
Av och med Louise Perming och Oskar Landström
Musik Pan Sonic
Ljudlandskap Yoann Durant
Ljus Thomas Zamolo
Inkännande iakttagare pavleheidler
Särskilt tack till Alessandro Cortini och GoneWest

ASHES TO SOUND
Konsert med Asher Tuil, Yoann Durant och Ilpo Väisänen

ASKA är en ccap-produktion med finansiering från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.

A ccap PRODUCTION FUNDED BY THE SWEDISH ARTS COUNCIL, REGION STOCKHOLM AND THE CITY COUNCIL OF STOCKHOLM.